استفاده از انواع فسفات در سوسیس

برای اینکه بفهمید چرا به فسفات در سوسیس نیاز دارید، باید بدانید مواد مورد نیاز برای تهیه سوسیس، با آب مخلوط می شوند. اما این تنها در صورتی اتفاق می افتد که گوشت توانایی لازم برای چسبیدن به آب را داشته باشد. در غیر این صورت مواد مخلوط جدا شده و سوسیس خراب می شود.