تاثیرات اسید لاکتیک در غذا : خوب یا بد؟

ممکن است شنیده باشید که اسید لاکتیک در بدن شما وجود دارد، اما جالب است که بدانید این ماده در برخی مواد غذایی نیز وجود دارد. اسید لاکتیک نوعی اسید آلی است که توسط باکتری ها هنگام تخمیر مواد غذایی تولید می شود. همچنین گاهی اوقات به عنوان نگهدارنده مواد غذایی برای جلوگیری از فساد و افزایش طعم غذاهای فرآوری شده استفاده می شود.