تری سیترات سدیم ؛ کنترل کننده PH و نگهدارنده ای قوی

تری سدیم سیترات نمک سه تایی اسید سیتریک است که به طور گسترده ای در غذاها، نوشیدنی ها و در صنعت به عنوان عامل بافر کننده، جداساز یا امولسیون کننده استفاده می شود. این ماده در صنایع غذایی به عنوان نگهدارنده و در پزشکی به عنوان داروی مهم ضد انعقاد خون کاربرد دارد.