تفاوت بین سدیم کربوکسی متیل سلولز و کربوکسی متیل سلولز

CMC و سدیم CMC ترکیبات مرتبطی هستند. اصطلاح CMC مخفف کربوکسی متیل سلولز است. تفاوت اصلی سدیم CMC و CMC در این است که سدیم CMC به راحتی در آب سرد و گرم قابل حل است و نگهداری آن آسان است، در حالی که CMC در آب، محلول ضعیفی دارد و نگهداری آن به سختی انجام می شود.