دکستروز آبدار ؛ قندی ساده و کم ضرر اما پرکاربرد

دکستروز نوعی قند ساده است که از ذرت تهیه می شود. کاربرد اصلی آن در غذا به عنوان شیرین کننده، به ویژه در کالاهای پخته شده است، اما در بسیاری از صنایع دیگر نیز کاربرد دارد.