رایج ترین سوالات پیرامون اسید لاکتیک

اسید لاکتیک در مواد غذایی به عنوان یک عامل طعم دهنده و نگهدارنده در پنیر فرآوری شده، سس سالاد، ترشیجات و نوشابه های گازدار و از طرفی به عنوان یک ماده خام یا کاتالیزور در بسیاری از فرآیندهای شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین اسید لاکتیک بخشی جدایی ناپذیر از بدن انسان است که به تنفس سلولی، تولید گلوکز و سیگنال دهی مولکولی کمک می کند.