رایج ترین سوالات پیرامون مالتودکسترین

مالتودکسترین یعنی هرکدام از کربوهیدراتهای مختلف حاصل از هیدرولیز نسبی نشاسته و آن را می توان از هر ماده غذایی نشاسته ای ، از جمله ذرت ، سیب زمینی ، گندم ، تاپیوکا یا برنج می توان مالتودکسترین را تهیه کرد. این ماده شاید ارزش غذایی بالایی نداشته باشد، اما هضم کربوهیدرات بسیار آسانی دارد و می تواند به سرعت انرژی تأمین کند. به همین دلیل ، تولیدکنندگان این پودر را به بسیاری از نوشیدنی ها و تنقلات ورزشی اضافه می کنند.