رایج ترین سوالات پیرامون کربوکسی متیل سلولز سدیم

کربوکسی متیل سلولز سدیم (CMC) ماده ای حجم دهنده و بدون ضرر بوده که جهت افزایش غلظت در بافت محصولات غذایی استفاده می شود. این ماده ی جاذب آب می تواند با تجزیه پذیری خود، با محیط زیست سازگار شود. تثبیت کننده در بستنی ها و نوشیدنی ها و غذاهای یخ زده بوده و در صنایع غذایی و افزودنی خوراکی، دارویی، رنگ سازی، سرامیک، تولید کاغذ و موارد مشابه کاربرد دارد.