سرم دکستروز 5 درصد چیست؟

آب جزء ضروری تمام بافت های بدن است و تقریباً 70 درصد وزن کل بدن را تشکیل می دهد. از طرفی دکستروز شکلی از گلوکز (قندی که به طور طبیعی در بدن انسان وجود دارد) می باشد. دکستروز 5% موجود در آب یا سرم دکستروز 5 درصد از طریق وریدی به داخل ورید تزریق می شود تا جایگزین مایعات از دست رفته و تامین کربوهیدرات برای بدن شود.