نحوه عملکرد مالتودکسترین در مواد غذایی

مالتودکسترین تقریباً در هر گروه غذایی یافت می شود، از شیر خشک گرفته تا کریمرهای قهوه. این ماده با استفاده از دوغاب نشاسته ذرت به عنوان ماده اولیه ایجاد می شود، اما میتواند با سیب زمینی، جو دوسر، تاپیوکا، گندم و برنج نیز تولید شود. در اینجا پنج نمونه از عملکردهای مالتودکسترین در مواد غذایی بیان شده است.