قطره چشمی سدیم کربوکسی متیل سلولز

امروزه خشکی چشم تبدیل به یک مشکل شایع در میان قشرهای جامعه و سنین مختلف شده است. خشکی چشم یک بیماری شایع است و زمانی رخ می‌دهد که اشک‌های شما قادر به روان و مرطوب کردن کافی چشم‌هایتان نیستند. ناپایداری اشک منجر به التهاب و آسیب سطح چشم می شود.