مالتودکسترین: جایگزین قند و مکمل عالی برای ورزشکاران

احتمالا کلمه مالتودکسترین را در برچسب مواد تشکیل دهنده برخی مواد غذایی دیده باشید. مالتودکسترین در حال تبدیل شدن به یک جایگزین محبوب برای قند و شکر است و ورزشکاران و تولیدکنندگان مواد غذایی به طور یکسان در این مسیر حرکت می کنند. مالتودکسترین به عنوان مکمل‌ ورزشی می‌تواند سریع هضم شود، در حالی که آب بدن شما را کم نمی‌کند.