مالتودکسترین؛ طعم دهنده و مکملی جذاب خصوصا برای ورزشکاران

مالتودکسترین پودری نشاسته ای و سفید رنگ که برای بهبود عطر و طعم، غلظت و ماندگاری به بسیاری از غذاها اضافه می شود. ورزشکاران از این ماده غذایی ارزشمند به عنوان مکمل کربوهیدرات استفاده می کنند.