پیشگیری ژل دکستروز خوراکی از سطوح پایین گلوکز خون نوزادان

سطح پایین قند خون(گلوکز) مهم است، زیرا بسیار شایع بوده و با آسیب مغزی در نوزادان تازه متولد شده همراه می باشد. تقریبا 15 نوزاد از هر 100 نوزاد در چند روز اول تولد، سطح گلوکز خون پایینی دارند و تقریباً نیمی از نوزادانی که در معرض خطر بالاتری می باشند، آنهایی هستند که زودتر به دنیا می آیند، کوچکتر یا بزرگتر از حد معمول هستند و یا مادرانشان دیابت دارند.