کاربردهای اسید پیروفسفات سدیم در مواد غذایی

اسید سدیم پیروفسفات یک افزودنی می باشد که بخش عمده کاربرد آن در صنعت غذا و نوشیدنی می باشد. کاربردهای اسید پیروفسفات سدیم در مواد غذایی به دلیل خواص کاربردی آن به عنوان یک بافر، خمیرمایه، امولسیفایر، تثبیت کننده، چسب و موارد مشابه می باشد.