کاربرد کربوکسی متیل سلولز سدیم (CMC) در صنایع غذایی

کربوکسی متیل سلولز سدیم موجود در مواد غذایی، دارای عملکردهای غلیظ کنندگی، امولسیون کننده، شکل دهی، حفظ آب و تثبیت کننده است. از طرفی وجود کربوکسی متیل سلولز سدیم در مواد غذایی، می تواند هزینه تولید مواد غذایی را کاهش دهد، کیفیت و طعم غذا را بهبود بخشیده و ماندگاری آن را افزایش دهد. این ماده یک افزودنی ایده آل برای صنایع غذایی است.