سدیم کربوکسی متیل سلولز ؛ پودری کاربردی با قابلیت غلظت بخشی و چسبندگی

کربوکسی متیل سلولز سدیم، پودر الیافی سفید، بی بو ، بی مزه و غیر سمی است و به راحتی در آب سرد یا گرم حل می شود.